นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงาน ประเพณีวันสารท (เดือนสิบ) จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬากลางอำเภอกะปงง จังหวัดพังงา