นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า การกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 16:00 - 00:00 ประธานเปิดงานประเพณีถือศีล กินผัก ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋จังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา