นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมตรวจตลาดสดพังงา ช่วงเทศกาลกินเจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตลาดสดจังหวัดพังงา