นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋จังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา