นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม "วิลแชร์ สคูบ้า (Wheelchair Scuba)"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 18:00 - 00:00 ร่วมในกิจกรรม "รัก...พังงา ร่วมพัฒนา ให้มั่งคั่ง ยั่งยืน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา