นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงยิมเทศบาลเมืองพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 18:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรม “รักจัง...พังงา ร่วมกันพัฒนา ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมบ่อแสนวิลล่า ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา