นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา