นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 17:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา และรับมอบคฑาจากจังหวัดภูเก็ตและกระบี่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา