นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ