นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 ประธานปล่อยตัวนักวิ่ง โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกุ่ม อ.กะปง จ.พังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 13:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา
5 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา