นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมพิธีรับมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สามแยกนิคมฯ จุดรับมอบคฑาจากทีมนักวิ่ง อ.เมืองฯ ส่งต่อไปยัง อ.ท้ายเหมือง
2 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา