นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์บ่อน้ำร้อนรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการและวางแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา