นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานมอบคฑาบริเวณรอยต่อจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง ตามโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง