นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม จะดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่าน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล)
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานครูที่ได้รับการเสนอรายชื่อ(ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
3 17:00 - 00:00 ร่วมมอบคฑาให้กับจังหวัดระนอง (โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ พระราชวัง รัตนรังสรรค์ (จำลอง) จ.ระนอง