นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 17:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย