นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennale , Krabi 2018
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมืองฯ จ.กระบี่