นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:50 - 00:00 เดินทางกลับจากเชียงราย (ร่วมงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามบินเชียงราย
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา