นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมนิจนภา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา