นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
2 19:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีไทยและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ริมเขื่อนคลองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา