นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมกำหนดสำนักงาน อบต.เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมกำหนดสำนักงานเทศบาล เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 19:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีริมเขื่อนคลองพังงา ถนนเทศบาลบำรุง อ.เมืองฯ จ.พังงา