-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 19:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีริมเขื่อนคลองพังงา