นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 20:00 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีปิดโครงการหมอชวนวิ่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเกชวิกรมฯ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี