นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 19:30 - 00:00 พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธีฯ