นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:40 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (โปรดเกล้าฯให้นายณรงค์ หลักฐาน และนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายพระสงฆ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานพิธีทอดกฐินและเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มูลนิธิบำรุงวัดเสนานุชรังสรรค์
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดเสนานุชรังสรรค์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา