นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับขบวนนักวิ่งจากจังหวัดภูเก็ต โครงการหมอชวนวิ่ง ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สะพานสารสิน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา