นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:40 - 00:00 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา