นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:40 - 00:00 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังง จ.พังงา