นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม "วิลแชร์ สคูบ้า (Wheelchair Scuba)"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดพังงา ถ.เทศบาลบำรุง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา