นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมบ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา