นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ตรวจงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา