นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์รังสรรค์ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่