นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา