นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3