นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:10 - 10:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รักจัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฎิบัติงานคลังและการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังเพื่อป้องกันการทุจริต ในการปฎิบัติราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรพังงา คอนเวนชั้นรูม โรงแรมกะทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด สปาจังหวัดพังงา