นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการอบรมผู้ใช้งานและระบบ (User)โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบยุทธสาสตร์ประเทศไทย 4.0 (กิจกรรมสร้างระบบ Phangnga Sma
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี จังหวัดพังงา ครั้งที่ 22/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 อ.เมืองฯ จ.พังงา