นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์บ้านตีนวัด ม.3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา