นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา