นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 "85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ