นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา