นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 09:30 ประชุมผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพังงา
รายละเอียด : เป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้นำศาสนาในพิธีเปิดวันที่ 1 ธ.ค.61
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - ร่วมในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา