นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมการจัดงาน “เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562”
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา