นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 ประธานในพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติงานของ จนท.
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่ - จ.พังงา
2 11:15 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดงานวิ่งปั่นเพื่ออันดามัน 2018 ภูเก็ต-พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา