นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเปิดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : อนุสรณ์สถาน "สึนามิ" บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 12:00 - 00:00 รับมอบน้ำดื่มจาก TOT
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการดำเนินกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานสำรวจเส้นทาง "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา