นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดราษฎร์สโมสร หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การฯ (ห้องเล็ก) อบจ.