นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ