นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา การ์เด้นทฺ กรุงเทพฯ