นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:00 - 00:00 ประธานนพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 09:00 - 10:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
4 10:19 - 00:00 ประธานในพิธี "วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561"
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา