นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:00 - 00:00 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 เข้าร่วมงาน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561”
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา