นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:00 - 00:00 - ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 10:00 - 16:30 เข้าร่วมงาน "วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา