นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : แปลงนาบ้านนาทอน ม.3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา