นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา กิจกรรม :อบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยวอันดามัน (ภาษาเยอรมันเบื้องต้น)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเอราวัณโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 ประชุมซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา